ธรรมศาสตร์จัดงานเสวนาออนไลน์ ฟรี! Digital Transformation in the midst of COVID-19 crisis: แบ่งปันความรู้จากธุรกิจขนาดใหญ่ (ธนาคาร) สู่ SMEs และตัวคุณเอง

ธรรมศาสตร์จัดงานเสวนาออนไลน์ ฟรี!

“Digital Transformation in the midst of COVID-19 crisis: แบ่งปันความรู้จากธุรกิจขนาดใหญ่ (ธนาคาร) สู่ SMEs และตัวคุณเอง”

– Digital Disruption คืออะไร ส่งผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจและชีวิตผู้คน
– Digital Transformation คืออะไร และตัวอย่าง
– ธุรกิจที่มีงบประมาณน้อยควรเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลอย่างไร
– บทเรียน (Do & Don’t)
และประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย

Date : 30 เมษายน 2563
Time : 16.00-18.00 น.
Live@facebook/conc.thammasat
และ Zoom Meeting

ลงทะเบียนเพื่อรับ Zoom ID & Password (จำนวนจำกัด) ได้ที่
https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/learning/detailforum/99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *