06/12/2023

CPF รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2023 สร้าง“ผู้นำคนรุ่นใหม่”

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้า “รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2566” (Thailand HR Innovation Award 2023) ระดับ Silver Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากความสำเร็จของโครงการ “The next CEO สร้างผู้นำรุ่นใหม่ แบบ Agile@scale” ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการสร้างผู้นำองค์กรเพื่ออนาคต ขับเคลื่อนองค์กรบรรลุวิสัยทัศน์การเป็น “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” โดยมีนายกฤษฏิ์ คงธนดารากร ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านจัดสรรทรัพยากรบุคคลและบริหารศักยภาพพนักงาน เป็นตัวแทนรับรางวัลในงาน Thailand HR Day 2023 จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

 

 

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า องค์กรตระหนักถึงความสำคัญกับการสร้าง “คนดีและคนเก่ง” บนพื้นฐานค่านิยม 6 ประการหรือ “CPF Way” ให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่หรือ “เถ้าแก่” ที่สามารถเติบโตเป็น The Next CEO ได้ในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง บรรลุวิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” ผ่านโครงการ “The next CEO สร้างผู้นำรุ่นใหม่ แบบ Agile@scale” โดยปลูกฝังค่านิยมให้คนรุ่นใหม่เป็นคนดีที่มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นคนเก่งที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยไม่ยึดติดกรอบเดิม ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย การลงมือทำธุรกิจจริงในซีพีเอฟ มุ่งเน้นให้อำนาจในการตัดสินใจ ทำก่อนรายงานผลทีหลัง รายงานปัญหาข้อผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้ คิดค้น หายุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ทลายไซโล เพิ่มประสิทธิภาพงาน ลดคอขวดในกระบวนการ โครงการนี้จึงเป็นการทำงานที่รวดเร็วและมีคุณภาพแบบ Agile@Scale ที่เห็นผลสำเร็จจริงทั่วทั้งองค์กร ด้วย Speed and Scale และเป็นการ Transform องค์กรให้มีผู้นำที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติ ตามหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน

นวัตกรรมของโครงการดังกล่าวเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความเป็นเลิศ โดยบูรณาการ HR ทุกกระบวนการ ตั้งแต่การคัดเลือกคนรุ่นใหม่ คัดคนที่ใช่ต้องเป็นคนดีตามหลักค่านิยม โดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับโลก ผ่านกิจกรรมการสรรหาที่โปร่งใส ชัดเจน ยุติธรรม พร้อมทั้งพัฒนาเถ้าแก่ด้วยการลงมือทำจริง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเถ้าแก่รุ่นพี่ ทำหน้าที่เป็นสปอนเซอร์ ที่มีบทบาทในการสร้างเถ้าแก่รุ่นใหม่ โดยยึดหลัก “ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ชี้แนะไม่ชี้นำ สนับสนุน ร่วมเรียนรู้” และร่วมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของทีม รวมทั้งมีการประเมินผลที่พิจารณาทั้งผลสำเร็จของงานและความเป็นผู้นำ โดยมีการรายงานผลทุกวัน ประเมินผลทุกเดือน และวางแผนสายอาชีพแบบ Fast Track ที่สามารถเติบโตขึ้นเป็น The Next CEO ได้อย่างรวดเร็ว จากการบูรณาการดังที่กล่าวมานั้น จึงส่งผลให้ซีพีเอฟได้รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2023

 

 

“รางวัล Thailand HR Innovation Award 2023 เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคนสร้างธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน ยกระดับสังคมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยโครงการเถ้าแก่ที่ลงพื้นที่ ลงลึกถึงปัญหา ลงมือทำและแก้ไขปัญหาจริง เห็นผลลัพท์ที่ชัดเจน ช่วยส่งเสริมเกษตรกร ยกระดับคู่ค้า ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว

โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อช่วยยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน./

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *