06/12/2023

JTS ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ที่ระดับ “BBB” เป็นปีแรก

 

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ที่ระดับ “BBB” ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 10 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในฐานะกลุ่มเทคโนโลยี ที่มีเกณฑ์การคัดเลือกด้านความยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ในทุกมิติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว
รางวัลดังกล่าวนับว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยแผนการบริหารจัดการรองรับประเด็นต่างๆ อย่างชัดเจน อีกทั้งเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จสู่ความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้พันธสัญญาของบริษัทฯ Sustainable Innovative Digital Economy Provider : JTS เป็นผู้ส่งมอบนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ปลอดภัย ทันสมัย มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *