26/10/2021

สำนักพิมพ์วิชนำเสนอคัมภีร์ธุรกิจ KM (KNOWLEDGE MANAGEMENT) สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้

 

 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีใหม่ หรือ New Normal องค์ความรู้ของคนในองค์กร ถือเป็นทรัพย์สินที่ผู้บริหารทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้องค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของคนทำงาน และสามารถก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จได้ ก็คือ การจัดการความรู้

สำนักพิมพ์วิช เปิดตัวหนังสือ KM KNOWLEDGE MANAGEMENT ตัวช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ด้วยการจัดการความรู้องค์กรในยุค BIG DATA เพื่อช่วยลดความผิดพลาดของการตัดสินใจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน เพิ่มความแม่นยำในการปรับปรุงกลยุทธ์ สร้างองค์กรให้มีความกระชับและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คนทำงานมีความสุขมากยิ่งขึ้น

หนังสือ KM KNOWLEDGE MANAGEMENT เขียนโดย เซนเซเล็ก หรือ ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ และ คุณหมอกิ๊ฟ หรือ พญ.ญาณี โชคสมงาม ผู้คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษา และมีความตั้งใจในการนำบทเรียนและความรู้ที่เป็นสากลมาถ่ายทอดในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ พร้อมนำประสบการณ์ในการทำงานมาแบ่งปัน และยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจขององค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการทำ KM ช่วยให้เห็นภาพของการนำไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น

      “ความรู้ คืออาวุธสำคัญที่ทำให้เราอยู่รอดได้จากทุกวิกฤติ” การระบาดของ COVID-19 ใน ค.ศ. 2019-2020 ทำให้หลายองค์กรต้องปิดตัว คนไทยหลายคนตกงาน เพราะเราไม่รู้ว่าจะรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้อย่างไรดี หลายองค์กรที่อยู่รอดได้นั้น เพราะมีการจัดองค์ความรู้ปัจจุบัน และรู้วิธีการสร้างความรู้ใหม่ให้เหมาะกับบริบท New Normal

หนังสือ KM KNOWLEDGE MANAGEMENT เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมอยากติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนไทย และจะตามมาด้วยหนังสือความรู้ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญคนไทยมาแบ่งปันประสบการณ์ อ้างอิงจากหลักการที่เป็นสากล นำมาถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และเป็นหนังสือที่เหมาะกับบริบทของคนไทยจริง ๆ” ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซเล็ก)

“ในฐานะคนทำงาน ผู้เขียนเชื่อว่า แนวปฏิบัติที่ดี จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดเวลาที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ค้นหาเอกสารไม่พบ หรือไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร จึงพยายามสร้างระบบการจัดการ รวมทั้งถอดองค์ความรู้ในสมองออกมาเป็นกระบวนการที่ผู้อื่นสามารถทำตามได้ง่ายและได้ผลลัพธ์ดี

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทำให้ผู้เขียนศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ และได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมาระยะหนึ่ง ซึ่งก็พบว่า KM (Knowledge Management) ช่วยพัฒนาทั้งคนและงานได้อย่างแท้จริง จึงนำเทคนิคที่น่าสนใจนี้มาแบ่งปันกัน เพื่อ “เปลี่ยนวุ่นวาย เป็นง่ายดาย ด้วยการจัดการความรู้”พญ.ญาณี โชคสมงาม

       “ความรู้คือแสงสว่างแห่งชีวิต” ด้วยศาสตร์แห่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ผู้นิพนธ์ คุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ (เซนเซเล็ก) ได้บรรจงรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบเรียนรู้ถึงการบริหารจัดการ การใช้ความรู้ในรูปแบบผสมผสาน จากประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางธุรกิจและทางรัฐกิจ ในบริบทเจริญรอยตามแนวเนื่องพระยุคลบาท ร.9 ได้อย่างกลมกลืนลงตัว เรียบง่าย สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาเฉพาะตัวและส่วนรวมได้

ดิฉัน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ขอชื่นชมเซนเซเล็ก ในฐานะคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ” (นโยบายข้อ 10.3 รัฐบาลปัจจุบัน) ที่ให้รวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญมาถ่ายทอดให้สาธารณชนได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยศาสตร์แห่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว หากมีการจัดการความรู้ที่ดีและสามารถส่งต่อขยายผล ประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนอย่างแท้จริง” ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จากหลักการที่เป็นสากล ตกผลึกผ่านประสบการณ์ตรง สู่องค์ความรู้ KM KNOWLEDGE MANAGEMENT เล่มนี้ จึงถือเป็นหนังสือที่เหมาะอย่างยิ่งต่อองค์กรในปัจจุบันที่จะนำมาปรับใช้เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างวัฒนธรรมในการส่งต่อความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อป้องกันการผิดพลาด แสวงหาแนวทางแห่งความสำเร็จ ให้องค์กรสามารถฝ่าทุกวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปี่ยมประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน

หนังสือ KM KNOWLEDGE MANAGEMENT สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยกลยุทธ์จัดการความรู้ พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม จำนวน 232 หน้า มีวางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ราคาเล่มละ 289 บาท หรือสั่งซื้อได้ที่  www.wishbookmaker.com

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *