10/12/2022

สุนทรพจน์ของ สี จิ้นผิง APEC CEO Summit 2022

 

 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “ยึดมั่นในความตั้งใจเดิม ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนา  เปิดศักราชใหม่แห่งความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก” ในเวทีสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจเอเปค (APEC CEO SUMMIT) ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 แต่กำหนดการถูกเปลี่ยนแปลง  ทางการจีนจึงเผยแพร่เอกสารคำกล่าวแก่สื่อมวลชน

ผู้แทนทางธุรกิจ สุภาพสตรี สภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาถึงกรุงเทพฯ ที่สวยงาม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปค

โลกมาอยู่ที่ทางแยกอีกครั้ง โลกจะไปทางไหน เอเชียแปซิฟิกจะทำอย่างไร พวกเราจำเป็นต้องให้คำตอบ

ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของเอเชียแปซิฟิก ประชากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีหนึ่งในสามของทั่วโลก เศรษฐกิจคิดเป็น 60% และยอดมูลค่าการค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลก เป็นเขตพื้นที่การเติบโตที่มีพลวัตที่สุดของเศรษฐกิจโลก การพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกเอเชียแปซิฟิกได้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอดีต จำเป็นต้องเปิดหน้าใหม่อันสดใสยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นในอนาคต

ปัจจุบัน สถานการณ์เอเชียแปซิฟิกมีความมั่นคงโดยภาพรวม ความร่วมมือภูมิภาคมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างสันติ ความร่วมแบบวิน-วินเป็นกระแสหลัก ในขณะเดียวกัน โลกกำลังเข้าสู่ระยะการแปรปรวนและเปลี่ยนแปลง ความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์และการแปรผันของโครงสร้างเศรษฐกิจได้ซ้อนซับกัน ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการพัฒนาและโครงสร้างความร่วมมือของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โรค COVID-19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจโลกมีความกดกันในการชะลอตัวและมีความเสี่ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการถดถอย วิกฤติทางข้าวและธัญญาหาร พลังงานและหนี้สิน ได้ปรากฏตัวพร้อมเพรียงกัน มีประเทศจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยความไม่มั่นคงและไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น แนวคิดสงครามเย็น ลัทธิครองความเป็นใหญ่ ลัทธิเอกภาคีนิยม ลัทธิอนุรักษ์นิยมได้กลับมาฟื้นตัวอีก พฤติกรรมที่บ่อนทำลายกฎระเบียบสากลและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ หนุนหลังการปะทะกันในภูมิภาค ขัดขวางความร่วมมือในการพัฒนาได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่หยุด เป็นความท้าทายต่อสันติภาพและการพัฒนาของเอเชียแปซิฟิก

 

 

การเรียนรู้จากประวัติศาสตร์อาจจะทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกได้อัดฉีดพลังอันใหญ่หลวงให้กับการพัฒนาของภูมิภาค และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก   ประสบการณ์นี้ล้ำค่ามาก ความตั้งใจเดิมต้องยึดมั่น และทะนุถนอมไว้

พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่สันติ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคยผ่านความยากลำบากของสงครามและความผันผวนแปรปรวน จนตกเป็นพื้นที่ถ่วงดุลอำนาจของประเทศมหาอำนาจ และเต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งของโลกสากล ประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกพวกเราว่า การเผชิญหน้าของเครือข่ายและกลุ่มประเทศ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อคติและการดูถูกแบ่งแยกจะนำมาแค่ภัยพิบัติ เป็นเพราะด้วยเหตุว่าได้หลุดพ้นจากสงครามเย็น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจขนาดปานกลางและย่อมจึงสามารถพัฒนาก้าวหน้าอย่างทันสมัย “ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก” จึงเกิดขึ้นได้

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สวนดอกไม้ของใครสักคน  และไม่ควรกลายเป็นพื้นที่ช่วงชิงแข่งขันของมหาอำนาจใดๆ   ความมุ่งหวังที่สร้าง “สงครามเย็นใหม่” ประชาชนจะไม่ยอมรับแน่นอน  ยุคสมัยนี้ก็ไม่ยินยอมที่จะให้เกิดเรื่องเช่นนั้น

พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการเปิดกว้างและครอบคลุม

การเปิดกว้างและครอบคลุมเป็นเงื่อนไขขั้นพื้นฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมกันสร้างตลาดที่มีความบูรณภาพกัน ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเหนียวแน่นมากขึ้น อ้าแขนกอดโลกไว้อย่างแข็งขัน เปิดที่ว่างอันกว้างใหญ่ไพศาลให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจ   เอเปคยืนหยัดกับหลักการเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง หลักการที่ยอมรับความหลากหลาย และไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ  ได้สร้างโครงสร้างความร่วมมือของภูมิภาคที่เปิดกว้างและเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เป็นเพราะเหตุที่ว่ามีวิสัยทัศน์แบบนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงสามารถคว้าโอกาสแห่งโลกาภิวัตน์ไว้ได้อย่างดี  ผลักดันการสร้างประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคให้อยู่ในแถวหน้าของยุคสมัย

การเปิดกว้างจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า การปิดกั้นจะทำให้ล้าหลัง  การขัดขวางหรือทำลายห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานที่มีมายาวนานแล้วของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ล่มสลาย ย่อมจะส่งผลให้ความร่วมมือเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกเข้าสู่ “ทางตัน”

พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งสมัครสมานสามัคคี

“ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียแปซิฟิก” สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เพราะทุกประเทศจับมือฟันฝ่าอุปสรรค์ต่าง ๆ และร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยกัน ตลอดกาลที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยืนหยัดเจตจำนงที่เป็นครอบครัวใหญ่ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ฟันฝ่าความเสี่ยงและอันตรายนานัปการ เดินไปสู่ข้างหน้าท่ามกลางมหาสมุทรแห่งเศรษฐกิจโลก และได้กำเนิดมาซึ่งเจตนารมณ์แห่งประชาคม และเป็นรากฐานที่หนาแน่นแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันนี้ เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกกำลังเข้าสู่ระยะเวลาสำคัญในการฟื้นฟูหลังเกิดโรค COVID-19 เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ล้วนเผชิญหน้ากับอุปสรรคนานัปการ เช่นห่วงโซ่อุปทานไม่เป็นระเบียบและสับสน ข้าว ธัญญาหาร และพลังงานขาดแคลน มีแรงกดดันในด้านเงินเฟ้อ เป็นต้น พวกเราต้องกระชับความร่วมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผลักดันให้เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเดินอยู่ในแถวหน้าแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย

ภายในสถานการณ์ใหม่ พวกเราต้องเรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์จากประวัติศาสตร์ เพื่อรับมือกับความท้าทายของยุคสมัย ยืนหยัดในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดหน้าใหม่แห่งการพัฒนา ร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกัน

ประการแรก ส่งเสริมรากฐานการพัฒนาที่สันติอย่างหนาแน่น พวกเราต้องยึดมั่นในวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ สร้างวิสัยทัศน์แห่งความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีบูรณาภาพ มีความร่วมมือและยั่งยืน ร่วมกันคัดค้านแนวคิดสงครามเย็น และการปฏิปักษ์ระหว่างเครือข่ายและกลุ่มประเทศต่าง ๆ สร้างโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของเอเชียแปซิฟิก และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยที่ยั่งยืนของเอเชียแปซิฟิก

 

ประการที่สอง ยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พวกเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ คำนึงถึงความต้องการของผู้ด้อยโอกาส แก้ไขปัญหาความห่างทางรายได้ สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาที่ครอบคลุมและเปิดกว้าง เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ของเอเชียแปซิฟิกที่พัฒนาแล้วต้องแสดงบทบาทในเชิงบวก สนับสนุนเขตเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างแข็งขัน สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนอันใหม่ที่สมัครสมานสามัคคี เสมอภาค สมดุล และเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

ประการที่สาม สร้างโครงสร้างอันเปิดกว้างที่มีระดับสูงขึ้น พวกเราต้องส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบขององค์การเอเปค ผลักดันกระบวนการของเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค ต้องเข้าร่วมการปฏิรูปขององค์การการค้าโลกอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง ต้องผลักดันให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และข้อตกลงความสัมพันธ์หุ้นส่วนดิจิทัล (DEPA) เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน สร้างเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง

ประการที่สี่ ส่งเสริมให้มีความเชื่อมโยงที่มีระดับสูงขึ้น พวกเราต้องใช้แผนสีเขียวความเชื่อมโยงขององค์การเอเปคเป็นการชี้นำ ผลักดันให้มีการเชื่อมต่อทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนอย่างมีระเบียบ ประเทศจีนจะผลักดันข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของทุกฝ่ายอย่างแข็งขัน ร่วมกันสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของเอเชียแปซิฟิกที่มีคุณภาพสูง

ประการที่ห้า สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานที่มั่นคงและราบรื่น พวกเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเศรษฐกิจ ยืนหยัดหลักการตลาด ส่งเสริมให้ปัจจัยการผลิตเคลื่อนไหวอย่างอิสระเสรี พิทักษ์รักษาระบอบของการบริการการผลิตและอุปทานของสินค้าต่าง ๆ สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานของเอเชียแปซิฟิกที่สะดวก มีประสิทธิภาพและปลอดภัย   ต้องร่วมกันคัดค้านลัทธิใช้อำนาจฝ่ายเดียวตามอำเภอใจ ลัทธิกีดกันการค้า ต้องร่วมกันคัดค้านการบิดเบือนนำความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ามาใช้เป็นอาวุธหรือเครื่องมือทางการเมืองเกี่ยวกับอาวุธ

ประการที่หก ต้องผลักดันเศรษฐกิจให้อัพเกรดและยกระดับคุณภาพสูงขึ้น พวกเราต้องคล้อยตามการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรอบใหม่ เร่งดำเนินนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและกฏกติกา บ่มเพาะเศรษฐกิจใหม่ ธุรกิจใหม่และโมเดลพาณิชย์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของภูมิภาคพัฒนาไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ต้องยืนหยัดการพัฒนาแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำ สร้างอุตสาหกรรมสีเขียวและการเงินสีเขียว เร่งก่อสร้างโครงสร้างความร่วมมือแบบสีเขียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จนทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดินอยู่ในแถวหน้าของโลก

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย

การพัฒนาของประเทศจีนได้รับผลดีจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะเดียวกัน จีนก็ได้ใช้การพัฒนาของตนเองตอบรับและนำความผาสุกให้แก่ภูมิภาคนี้ เศรษฐกิจของจีนและของเอเชียแปซิฟิกได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และผสมผสานกันอย่างลึกซึ้ง ประเทศจีนได้กลายเป็นคู่ค้าหลักของเขตเศรษฐกิจจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นจุดสำคัญของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคนี้  จีนจะยืนหยัดในการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่มีอนาคตร่วมกันอย่างแน่นอน สร้างผลประโยชน์มากขึ้นให้กับความมั่นคงและความเจริญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อไม่นานมานี้ การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งได้จัดทำแผนการโดยภาพรวมสำหรับการพัฒนาของประเทศในปัจจุบันและช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต โดยเน้นย้ำการสร้างความทันสมัยแบบจีนอย่างรอบด้าน

จนถึงปัจจุบันนี้ จำนวนของประเทศอุตสาหกรรมของโลกนี้มีไม่เกิน 30 ประเทศ โดยมีประชากรไม่เกินหนึ่งพันล้านคน ในบริบทดังกล่าว การที่ประเทศจีนซึ่งมีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนสามารถบรรลุความทันสมัย ย่อมจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การพัฒนาของมนุษยชาติ  ทั้งนี้ การที่จีนจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องทำให้ประชากรกว่า 1,400 ล้านคนนี้ สามารถปลดปล่อยพลังและศักยภาพของตนเอง เราจะยึดมั่นแนวคิดที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางมีจำนวนเกิน 800 ล้านคนใน 15 ปีข้างหน้า และส่งเสริมให้ตลาดขนาดใหญ่ของเรามีการเติบโตอย่างยั่งยืน

นักปราชญ์จีนโบราณเคยกล่าวว่า ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ เริ่มจากการทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ร่ำรวย ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการขจัดความยากจนและสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน ตอนนี้ต้องผลักดันให้ประชาชนทั้งหมดมีชีวิตที่ร่ำรวยพร้อมเพรียงกัน ความร่ำรวยร่วมกันของประเทศจีน คือการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงาม ทำให้เกิดความร่ำรวยโดยรวมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเข้าถึงประชาชนทั่วไป ยืนหยัดในการบูรณาการระหว่างตลาดและรัฐบาล ระหว่างประสิทธิภาพและความยุติธรรม แบ่งเค้กการพัฒนาอย่างเหมาะสมสมดุล ขณะที่ทำเค้กให้ใหญ่ขึ้น สร้างโครงสร้างแบ่งปันผลิตผลในรูปคล้ายมะกอก

ข้าพเจ้าได้เสนอข้อริเริ่มการพัฒนาโลก ก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุล ประเทศจีนกำลังปฏิบัติข้อริเริ่มดังกล่าวกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศจำนวนมากกว่า 100 แห่งอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันให้การประชุมระดับสูงในการพัฒนาของโลกที่จัดขึ้นในปีนี้เกิดผลที่เป็นจริง ประเทศจีนพร้อมที่จะเพิ่มการลงทุนด้านทรัพยากรให้กับความร่วมมือการพัฒนาของทั่วโลก และจะจับมือกับฝ่ายต่าง ๆ ในการสร้างประชาคมการพัฒนาของโลก

ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ว่า เมื่อตึกอาคารสูงได้ยืนผงาดขึ้นบนแผ่นดินของจีน จิตวิญญาณของประชาชาติจีนก็ต้องยืนผงาดขึ้นเหมือนกัน พวกเราจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทรัพย์สิน และจิตวิญญาณให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนมีของกินของใช้ที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนทุกคนมีความรู้ มารยาทและอารยธรรม พวกเรายินดีส่งเสริมวิสัยทัศน์อารยธรรมที่เสมอภาค เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เจรจาและพูดคุยกัน และปรองดอง ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกส่งเสริมค่านิยมของมวลมนุษย์ที่ สันติภาพ การพัฒนา เที่ยงธรรม ยุติธรรม ประชาธิปไตยและอิสระเสรี โดยใช้การแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมข้ามผ่านความปิดกั้นทางอารยธรรม ใช้การเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางอารยธรรมข้ามผ่านการขัดกันทางอารยธรรม ใช้การอยู่ร่วมกันทางอารยธรรมข้ามผ่านการเอาเปรียบทางอารยธรรม เพื่อสร้างพลังให้อารยธรรมโลกพัฒนาอย่างสมดุล แข็งขัน และเป็นมิตรกับทุกฝ่าย

ความทันสมัยแบบจีนจำเป็นต้องยึดมั่นเส้นทางที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ซึ่งทั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความรับผิดชอบต่อพวกเราตนเอง ยังเป็นความรับผิดชอบต่อทั่วโลกอีกด้วย เมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ พวกเรามุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวคิดน้ำใสภูเขาเขียวก็คือภูเขาทองภูเขาเงิน ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแบบสีเขียว พยายามสร้างประเทศจีนอันสวยงามที่มีฟ้าใส ดินเขียว และน้ำสะอาด

ประเทศจีนได้ตั้งเป้าหมายที่ว่าจะพยายามปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ถึงระดับสูงสุดก่อนปี ค.ศ. 2030 และบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนก่อนปี ค.ศ. 2060 ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลจีนให้ไว้กับประชาคมโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ลดความเข้มข้นของพลังงานรวดเร็จที่สุดในโลก ได้บรรลุเป้าหมายที่ว่าลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอน 40% ถึง 45% ในปี ค.ศ. 2020 โดยเกินโควตา ได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสะสมไว้เป็นจำนวนห้าพันแปดร้อยล้านตัน ประเทศจีนได้สร้างเสร็จตลาดคาร์บอนและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หวังว่าทุกฝ่ายจะกระชับความร่วมมือ เดินบนเส้นทางพัฒนาแบบสีเขียวและคาร์บอนต่ำอย่างแน่วแน่ ร่วมกันสร้างประชาคมมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่มีอนาคตร่วมกัน

สิ่งที่ประชาชนชาวจีนปรารถนาที่จะเห็นที่สุดคือสันติภาพและเสถียรภาพ เดินอยู่บนเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวจีน พวกเรามุ่งมั่นยืนอยู่ข้างประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง เชิดชูธงแห่งสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และอำนวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน แสวงหาการพัฒนาของตนเองในขณะที่พิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลก ในขณะเดียวกัน ใช้การพัฒนาของตนเองเพื่อพิทักษ์รักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลกให้ดีขึ้นอีกด้วย

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และเพื่อนมิตรทั้งหลาย

ตลอดกาลที่ผ่านมานี้ วงการธุรกิจเอเชียแปซิฟิกเป็นพลังสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค มีคนกล่าวว่า นักธุรกิจเป็นผู้มองโลกในแง่ร้ายในระยะสั้น ก็เป็นผู้มองโลกในแง่ดีในระยะยาว หากชอบอยู่สบายโดยไม่ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้น ธุรกิจก็ไม่สามารถทำได้ดี

หากไม่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและความคิดหลักแหลม ธุรกิจก็ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ด้วยเหมือนกัน หวังว่าเพื่อนมิตรต่าง ๆ ในวงการธุรกิจจะประยุกต์ใช้จิตวิญญาณของนักธุรกิจให้ดี ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างแข็งขัน มีส่วนร่วมอยู่ในการปฏิรูปเปิดประเทศของจีนและการสร้างความทันสมัยแบบจีนอย่างแข็งขัน สร้างคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก

ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *