10/12/2022

เป้าหมาย 5 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

 

 

สี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวในวันเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง  เมื่อ 16 ตุลาคม 2022 ที่ผ่านมาว่า   จีนมุ่งมั่นส่งเสริมประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ โดยจีนยึดมั่นเป้าหมายของนโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งมุ่งธำรงรักษาสันติภาพของโลกและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันเสมอมา

ทุกประเทศควรยึดมั่นค่านิยมร่วมของมนุษยชาติ ได้แก่ สันติภาพ การพัฒนา ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนชาติอื่นๆ ยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันรับมือความท้าทายระดับโลกทุกรูปแบบ

จีนยังคงยืนหยัดในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศแห่งสันติภาพที่เป็นอิสระ กำหนดจุดยืนและนโยบายในประเด็นต่างๆ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงมาโดยตลอด ยึดมั่นบรรทัดฐานขั้นพื้นฐานที่กำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปกป้องความเป็นธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ

จีนยืนหยัดต่อต้านลัทธิอำนาจครอบงำและการเมืองแบบใช้อำนาจบังคับทุกรูปแบบ แนวคิดสงครามเย็น การแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆ และการกระทำสองมาตรฐาน โดยจีนจะไม่มีวันแสวงหาการใช้อำนาจครอบงำหรือมีส่วนร่วมในการขยายอำนาจเป็นอันขาด

จีนยึดมั่นหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 5 ประการ ในการแสวงหามิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ มุ่งมั่นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ กระชับและขยับขยายความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกบนพื้นฐานของความเสมอภาค การเปิดกว้าง และความร่วมมือ และขยับขยายการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันกับนานาประเทศ

 

 

ในโอกาสเดียวกันพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เผยแพร่เป้าประสงค์และพันธกิจหลักสำหรับระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ผ่านรายงานที่นำเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ ครั้งที่ 20 ดังนี้

-สร้างความก้าวหน้าในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูง บรรลุความสามารถพึ่งพาตนเองและความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียิ่งขึ้น สร้างความคืบหน้าสำคัญในการสร้างการพัฒนารูปแบบใหม่และเศรษฐกิจที่มีความทันสมัย

-สร้างความก้าวหน้าในการปฏิรูปและเปิดกว้าง รวมถึงความคืบหน้าในการสร้างความทันสมัยของระบบและสมรรถภาพการบริหารปกครองของจีน ปรับปรุงเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมให้ดียิ่งขึ้น จัดตั้งระบบใหม่ของเศรษฐกิจที่เปิดกว้างด้วยมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น

-ขยับขยายสถาบัน มาตรฐาน และขั้นตอนของประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมด ปรับปรุงระบบของหลักนิติธรรมสังคมนิยมอันมีอัตลักษณ์จีน

-ส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาชนชาวจีนที่ทรงปัญญาและมีวัฒนธรรม เพิ่มพูนความสามัคคีของชาติจีนและมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมจีน

-รับรองว่ารายได้ส่วนบุคคลจะเติบโตในขั้นพื้นฐานพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจ และค่าจ้างสูงขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ รับรองการเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมมากขึ้น พัฒนาระบบประกันสังคมหลายระดับที่ดียิ่งขึ้น

 

 

-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตในเมืองและชนบทอย่างจริงจัง สร้างความคืบหน้าในการสร้างจีนที่สวยงาม (Beautiful China)

-เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ บรรลุเป้าหมายแห่งศตวรรษของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนในปี 2027 สร้างความคืบหน้าในการสร้างจีนที่สงบสุข (Peaceful China)

-เพิ่มพูนสถานภาพและอิทธิพลระดับนานาชาติของจีน ช่วยให้จีนมีบทบาทสำคัญในธรรมาภิบาลโลกยิ่งขึ้น

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *