10/12/2022

แพนด้าสันถวไมตรี

 

 

โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านการแข่งขันประกวดเรียงความเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำหนังสือชุด “ข้าพเจ้ากับประเทศจีน” เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันดีในภาพรวมระหว่างประเทศไทยและจีนผ่านงานเขียนเรียงความ

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการส่ง ผลงานเข้าประกวด

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 16 – 40 ปี
– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน (เป็นผลงานเดี่ยว โดยผู้เข้าประกวดหนึ่งคนสามารถส่งได้หนึ่งผลงาน)
– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องลงชื่อรับรองว่าผลงานที่เขียน เป็นผลงานของผู้เข้าประกวดจริงจึงจะถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์ หากตรวจสอบแล้วว่าผลงานนั้นเป็นการลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่นหรือเป็นเท็จ จะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะและผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตนเอง
– เขียนเรียงความในหัวข้อ “เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน” ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ส่งโดยใช้รูปแบบตัวอักษร “TH SarabanPSK” ขนาด 16

ข้อมูลผู้จัดการแข่งขัน
หน่วยงานเจ้าภาพ

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สำนักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน

หน่วยงานดำเนินการ
ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน
สถาบันขงจื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

หน่วยงานสนับสนุน
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีน

สมาคมครูจีน (ประเทศไทย)

สมาคมการค้าไทย-กว่างซี

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

ศูนย์วิจัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เวลาการส่งผลงาน

ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

 

ช่องทางการส่งผลงาน

[email protected]

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเป็น
– องค์ประกอบ (คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป) 20 คะแนน
– เนื้อหา (สาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง ประเด็นน่าสนใจ ข้อมูลสนับสนุนชัดเจน ความยาวตามกำหนด)40 คะแนน
– ความคิดสร้างสรรค์ (แปลกใหม่ น่าสนใจ มีประโยชน์) 20 คะแนน
– การใช้ภาษา ถูกต้อง สละสลวย ไม่วกวน 20 คะแนน

รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 5 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *