7 ทศวรรษจีนใหม่ ก้าวต่อไปที่โลกเฝ้ามอง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ต.ค. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน จัดสัมมนา เรื่อง  “7 ทศวรรษจีนใหม่ ก้าวต่อไปที่โลกเฝ้ามอง”