70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และคณะ ร่วมงานฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ (26 ก.ย. 2562)